top of page
logo fundacja wyspa artystów
         Władze fundacji
         Prezes zarządu  -  Marek Teterycz
         Wice Prezes zarządu - Marzena Skrzypiec
 Marek Teterycz
Angelika Gużewska - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Alina Szczepkowska - Członek Rady Nadzorczej
Europejska Fundacja Promocji Kultury
                     Wyspa Artystów

Sitno 28;  83-330 Żukowo

KRS 0000530167

NIP 5892015797

REGON 360271059

nr konta bankowego

69 2030 0045 1110 0000 0398 9540

                       kontakt
                 Marek Teterycz
                 tel. 601 151 485
 e-mail: biuro@wyspaartystow.pl
bottom of page